Omdat Baba-Aid een stichting is met de ANBI status is het voor u mogelijk dat giften aan ons aftrekbaar zijn bij de belasting in uw aangifte. Daarin is verschil tussen een periodieke gift en een gewone (eenmalige) gift.

  • Een periodieke gift
    Een periodieke gift is volledig aftrekbaar als u deze langer dan 5 jaar aaneensluitend overmaakt. Deze gift mag dan volledig worden afgetrokken van de (inkomsten)belastingen. Dit moet echter wel schriftelijk zijn vastgelegd. Wij hebben het formulier daarvoor opgenomen die u hieronder kunt downloaden of eenvoudig bij ons kunt opvragen. Download overeenkomst periodieke gift.

    Hulp nodig?
    Vind hier een instructie formulier, ter ondersteuning van het invullen van de overeenkomst voor de belastingdienst: Instructie ‘Overeenkomst periodieke gift’.

  • Een gewone gift
    Een gewone gift is eenmalig en aftrekbaar binnen de drempel- en maximale voorwaarden.

Drempel en maximum voor gewone giften
Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken van de belastingen. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

Heeft u het hele jaar een fiscale partner of kiest u ervoor om het hele jaar als fiscale partners beschouwd te worden? Tel dan de gewone giften van uzelf en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van uzelf en uw fiscale partner ook bij elkaar op.

het RSIN dan wel het fiscaal nummer: 857 585 836