• Openingsbijeenkomst Baba-Aid in Bangladesh

    Op woensdag 3 januari 2018 hebben onze penningmeester Wil en voorzitter Aprul Baba-Aid gepresenteerd aan de inwoners en betrokken scholieren in Bangladesh. De bijeenkomst vond plaats in het lokale schoolgebouw in Mathiuara, en ook de burgemeester (Beanibazar) was aanwezig om ons te ondersteunen.Wij hebben deze dag in totaal 25 studenten gecontracteerd en kunnen daarmee beginnen aan onze eerste project om de kinderen naar school te laten gaan. Wij zijn zeer tevreden over het verloop van de dag en willen alle aanwezigen bedanken voor hun komst. Wanneer de heren terug zijn zal ook in Nederland de officiële opening gaan plaats vinden.