Baba-Aid
De sichting heet Baba-Aid omdat Baba ‘vader’ betekent in het Bengaals; hij is degene in de Bengaalse cultuur die verantwoordelijk is voor zijn kinderen en over hen waakt.

Logo


In ons logo is de kaart van Bangladesh zichtbaar, met daarin een een meisje dat haar vinger opsteekt. Ze wil gezien worden. De kleur is gekozen vanwege de associatie met klei. Wij bouwen aan een betere wereld. Ons credo is ‘elk kind heeft recht op onderwijs’, omdat dit ons uitgangspunt en motivatie is voor het helpen van de kinderen in Bangladesh.

Doelstelling
Stichting Baba-Aid heeft als doel kinderen in Bangladesh, die uit de laagste klasse komen en daardoor kansarm zijn, direct en indirect te ondersteunen bij het volgen van (regulier) onderwijs. Deze kinderen leven nu in grote armoede en moeten veelal werken om het gezin te onderhouden.

Onderwijs is in het oplossen hiervan cruciaal, maar vaak niet mogelijk omdat de barre levens omstandigheden hiertoe geen kans bieden. Wanneer dit echt nodig is, kan Baba-Aid voorzien in eenvoudig maar goed bewoonbare huisvesting. Als sanitaire en drinkwatervoorzieningen ontbreken, kan Baba-Aid daar ook in voorzien.

Baba-Aid start zijn activiteiten in het dorp Mathiuara, dat gelegen ligt in de disctrict Sylhet en divisie Sylhet, in het noordoosten van Bangladesh.

Sylhet district                                                                                                Mathiuara Union