Agenda Baba-Aid  

Oktober                   Aanvraag voor ANBI status loopt, bankrekening is geopend
November               Voorbereidingen van onze openingsbijeenkomst
Januari                    Openingsbijeenkomst Baba-Aid in Bangladesh
Januari                    Bestuursleden brengen bezoek o.a. scholen en dorpen.
Januari                    Scholen in Bangladesh beginnen aan het nieuwe schooljaar
Februari                  De officiële openingsbijeenkomst van Baba-Aid in Hengelo
Maart                      Het bestuur brengt een nieuw bezoek aan Bangladesh voor Project 1


Gezinnen en hun huidige leefsituatie in Mathiuara