Op het moment zijn wij aan het inventariseren welke kinderen en gezinnen wij gaan helpen, wie wij uit ons lokale netwerk kunnen mobiliseren en hoe wij invulling gaan geven aan het bieden van o.a. huisvesting.

Agenda Baba-Aid  (laatst bijgewerkt: 13-01-2018)

Oktober                   Aanvraag voor ANBI status loopt, bankrekening is geopend
November               Voorbereidingen van onze openingsbijeenkomst
Januari                    Openingsbijeenkomst Baba-Aid in Bangladesh
Januari                    Bestuursleden brengen bezoek o.a. scholen en dorpen.
Januari                    Scholen in Bangladesh beginnen aan het nieuwe schooljaar
Februari                  De officiële openingsbijeenkomst van Baba-Aid in Hengelo
Maart                      Het bestuur brengt een nieuw bezoek aan Bangladesh voor Project 1


Gezinnen en hun huidige leefsituatie in Mathiuara