Stichting Baba-Aid heeft als doel, kinderen in Bangladesh die uit de laagste klasse komen en daardoor kansarm zijn, te ondersteunen bij het volgen van (regulier) onderwijs. Deze kinderen leven nu in grote armoede en moeten veelal werken om het gezin te onderhouden.

Onderwijs is, in het oplossen hiervan cruciaal, maar vaak niet mogelijk omdat de barre levens omstandigheden hiertoe geen kans bieden. Daarom voorziet Baba-Aid waar nodig in bewoonbare en goede huisvesting en indien dit ontbreekt in sanitaire en drinkwatervoorzieningen.

Wij gaan, met u, een bijdrage leveren. Om te beginnen in Mathiuara Union, dat gelegen ligt in de regio Sylhet, in het noordoosten van Bangladesh.

  • Wij werken kleinschalig
  • Hebben een klein, maar betrouwbaar lokaal netwerk
  • Zijn zelf regelmatig lokaal aanwezig
  • Geven openheid van financiën, werkwijze en uitgeoefende activiteiten
  • Delen alles met u via foto en video